tuanhuyen377@gmail.com
Mở cửa: Từ 8:00 đến 20:30 (Tất cả các ngày trong tuần)
Bộ Lọc Khí Hàn Quốc

Điều áp khí nén TPC

Bộ điều áp khí nén TPCĐiều áp (Regulator) mã đầu PR, mã đặt hàng PR2-01BG, PR2-02BG, PR3-02BG, PR3-03BG, PR4-03BG, PR4-04BG, PR5-06BG, PR5-10BG.Lượt xem:

Giá bán: 0 ₫

Mô tả sản phẩm bộ điều áp khí nén TPC:

Nhà phân phối bộ điều áp TPC thiết bị khí nén TPC PR2-02BG , PR3-03BG , PR4-04BG , PR5-06BG , PR5-10BG ,  Air Regulator PR2-02BG , PR3-03BG , PR4-04BG , PR5-06BG Air Regulator PR2-02BG , PR3-03BG , PR4-04BG , PR5-06BG

Điều áp (Regulator) mã đầu PR, mã đặt hàng PR2-01BG, PR2-02BG, PR3-02BG, PR3-03BG, PR4-03BG, PR4-04BG, PR5-06BG, PR5-10BG.
Trong đó :

  • PR* là serie cho bộ điều áp (Regulator)
  • Số 01 là ren 1/8″, 02 là ren 1/4″, 03 là ren 3/8″, 04 là ren 1/2″, 06 là ren 3/4″, 10 là 1″.
  • B là bát (Bracket)
  • G ( Gauge) là đồng hồ hiện thị áp (0-1 Mpa).

Thông số kỹ thuật